Uputstvo za siguran rad sa viljuškarima

 

Za viljuškar možemo reći da je to kombinovana mašina koja ujedno obavlja operacije dizanja, prenošenja i spuštanja tereta. Viljuškari imaju široku primjenu u raznim oblastima privrede od industrije, građevinarstva, raznih magacina, radionica i dr. U pogledu pogonske snage pokreću ih električni motori i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem. Viljuškari su velika pomoć u radu, ako se njima nepravilno rukuje i ako je održavanje loše posljedice mogu biti katastrofalne kako po samog radnika viljuškaristu, tako i po okolinu i okolne radnike.

 

Prema podacima odjela za rad i industriju američke države Wašington, svake godine u SAD-u smrtno strada oko 100 radnika a 20000 biva ozbiljno povrijeđeno u nesrećama pri radu sa viljuškarem. Četiri najčešća uzroka smrtnih povreda s procentualnim učešćem prikazana su u tabeli 1. ispod.

Vrsta nesreće

Ukupno žrtava (%)

Prevrtanje viljuškara

22

Radnik udaren ili zakačen viljuškarem

20

Radnik pregažen viljuškarem

16

Osoba pala sa viljuškara

9

Tabela 1.


 

Prilikom rada sa vilkjuškarem sljedeći nedostatci i propusti mogu uzrokovati teške i povrede sa smrtnim ishodom:

 • Radnik ne poznaje osnove rada i funkcionisanja viljuškara;

 • Nije prošao obuku i ne poznaje tehnologiju dizanja tereta;

 • Rukuje viljuškarem nepažljivo;

 • Koristi neispravan viljuškar ili viljuškar kome nedostaju neki dijelovi.


   

Obuka viljuškarista

Obuka radnika za rad sa viljuškarem je osnova i prvi uslov za upravljanje viljuškarem. Obuka za rad sa viljuškarem treba da sadrži tri dijela.

I dio obuke obuhvata teoretski dio, predavanja, razgovor, video prezentacije i slično.

II dio obuke uključuje praktični trening. Praktični trening provodi se na modelu viljuškara kojeg će budući viljuškarista korititi u radu.

III dio obuke zapravo predstavlja ocjenjivanje viljuškariste u stvarnom radu kroz njegovo praćenje.

 

Pored navedenog, povremeno treba provoditi ponovne obuke posebno u slučajevima ako je viljuškarista učestvovao u nekom incidentu, akcidentu ili su primjetne greške u njegovom radu. Dalje, dodatnu obuku ili ponovnu obuku viljuškariste treba sprovesti ako je došlo do promjene modela viljuškara zatim ako je došlo do izmjene radnih uslova tj radnog okruženja koji mogu uticati na bezbjednost i slično.


 

Obuka treba da sadrži teme:

 • Način rada, upravljačke kontrole viljuškara, osnovne komande;

 • Vrste tereta koje će se prevoziti i dizati, stabilnost tereta, način utovara i istovara;

 • Upozorenja i mjere predostrožnosti;

 • Razlika između običnog automobila i viljuškara;

 • Vrsta pogona viljuškara i i pogonsko gorivo;

 • Način točenja goriva odnosno punjenja baterija;

 • Saobraćajnice, oznake puteva kretanja, pješaći i znakovi;

 • Vidno polje viljuškara;

 • Način upravljanja volanom

 • Viljuška i teleskop, način kačanja, pozicioniranja i podizanja teleskopa sa vilicama i teretom;

 • Kapacitet viljuškara;

 • Saobraćajnice pod nagibom i klizave površine;

 • Stabilnost viljuškara, opasnost i rizici od prevrtanja (vidi slike 1 i 2)

 

 • Opasnost od izduvnih gasova u zatvorenim prostorijama;

 • Provjera viljuškara i njegovo održavanje (dio koji se odnosi na viljuškaristu);

 • Ograničenja u radu;

 • Druge opasnosti koje su vezane za radnu sredinu u kojoj se koristi viljuškar;

 • Tumačenje tablice nosivosti i

 • Signalni uređaji.


   

Uputa za siguran rad sa viljuškarem

Opšti dio

Koristi zaštitnu opremu šljem, zaštitne cipele, reflektujuću odjeću kada radiš u zoni prometa viljuškara. Koristi i drugu zaštitnu opremu u zavisnosti od radnih uslova i potreba. Prije preuzimanja smjene izvrši provjeru viljuškara. Neispravan viljuškar i neispravnu opremu viljuškara nemoj koristiti. Nedostatke koje primjetiš odmah prijavi neposrednom predpostavljenom. Provjeri puteve kretanja i kreni kada se uvjeriš da na putanji viljuškara nema osoba. Komandama viljuškara ne upravljaj ako se nalaziš van vozila, osim u slučaju kada su komande dizajnirene i predviđene da se njima upravljavlja van vozila.

Prati putanju kretanja i prati ograničenja, izbjegavaj nagla kočenja te posebno zakretanja. Na viljuškaru se ne smiju prevoziti ljudi, osim ako on nije dizajniran za te namjene. Obrati pažnju na mokar, klizav i oštećen pod. Viljuškarem nemoj prelaziti preko nezaštićenih kablova. U slučaju kvarova, opravke ne vrši ako za to nisi ovlašten, već pozovi pomoć. Viljuškarem nikada ne upravljaj ako si pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava. Tokom upravljanja viljuškarem zabranjeno je korištenje mobitela.


 

Utovar i prenošenje tereta

Pregledaj tovar prije dizanja. Pregledaj veličinu, provjeri težinu i stanje paleta. Najvažniji dio jeste pozicioniranje tereta tako da on u vožnji bude stabilan. Vilice viljuškara pomjeraj naprijed samo kada tovariš ili spuštaš teret. Ako je teret koji tovariš visok te zaklanja vidno polje, onda viljuškar sa takvim teretom vozi unazad, gledajući pri tom u smjeru kretanja vozila. Teret pozicioniraj što dublje unutar vilica. Ako se teret nalazi u kutiji ili nekom drugom predmetu te je neravnomjerno raspoređena masa, onda teži dio okreni tako da bude smješten što dublje u vilice odnosno bliže tački težišta viljuškara. Ako postoji rizik od pada ili prevrtanja tereta sa vilica, onda teret osiguraj konopcima i sajlama. Nosi teret što niže zemlji tj na visini nešto većoj od visine ivičnjaka. Širinu vilica podesi što je šire moguće. Vilice treba gurnuti do kraja ispod terta. Spuštanje ili dizanje terta vrši se tek nakon što se viljuškar zaustavi. Tokom vožnje ne pravi nagla skretanja a kada skrećeš smanji brzinu kretanja vozila. Nikada ne ostavlja viljuškar sa podignutim teretom. Uspori kada voziš preko vlažnih, klizavih ili oštećenih površina te u uslovima loše vidljivosti. Nikad ne okreći viljuškar kada se spuštaš ili penješ uz nagibe. Niz nagibe uspori i podesi visinu vilica priliko spuštanja i penjanja uz nagibe kako ne bi zakačao za pod.

Prilikom prevoza boca pod pritiskom, boce se moraju osigurati od potresa i udara a na način da se ispod boca postavi mekan materijal. Boce se polažu i voze u horizontalnom položaju osim boca propan butana koje se voze u vertikalnom položaju. Treba obartiti pažnju da su se boce osigurale od pada i da su zavrnutim kapama. Dalje treba onemogućiti trenje i udaranje boca jednih od druge ili od metalne površine u kojima se prevoze.

Ne guraj ruke u prostor teleskopa ili van viljuškara kada istim upravljaš. Ako ispred tebe vozi još jedan viljuškar, onda drži odstojanje. Odstojanje treba bude u dužini tri viljuškara između tebe i viljuškara ispred tebe. Nikada ne dozvoli da osoba stoji ili prolazi ispod podignutih vilica. Nikada ne diži ljude na paletama. Osobe se mogu podizati viličarem ako je on projektovan za te namjene i ako postoji korpa koja se kača na vilice a projektovana je i bezbjedna za nošenje ljudi. Kod ulaska viljuškarem u kamion sa rampe, postoji rizik od pomjeranja kamiona i spadanja viljuškara između utovarne rampe i kamiona. Radi spriječavanja ovog rizika, vozači kamiona moraju osigurati kamion od pomjeranja i to postavljanjem zapreka pod zadnje točkove kamiona ili vezanjem vozila tj prikolice za rampu ako je obezbjeđen ovaj sistem učvršćivanja.

Pri završetku vožnje viljuškar ostavi na ravnu površinu tj nikako na nagetom terenu, pri tome vilice spusti do poda. Ključeve viljuškara ostavi na sigurno mjesto tj predaj ih ovlaštenoj osobi. Na kraju treba imati u vidu, da radno mjesto viluškariste spada u radno mjesto s posebnim uslovima rada tj radno mjesto s povišenim rizikom. Pored stručnog ispita za viljuškaristu, ovi radnici jednom godišnje prolaze kroz periodičnji ljekarski pregled radi utvrđivanja psiho-fizičkoh sposobnosti.


 

Radna sredina viljuškara

Pored ispravnog načina rukovanja viljuškarem, ispravnog i redovnog održavanja i ispravnosti vozila, važan sigurnosni faktor predstavlja i radna sredina u kojoj se viljuškar koristi.

Putevi kretanja viljuškara unutar hala moraju biti obilježeni. Za obilježavanje puteva obično se koriste žute fluorescentne samoljepljive trake ili zakivci koji se ubadaju u pod. Ova druga opcija je dugotrajnija jer se traka usljed stalnog kretanja viljuškara preko trake, ona brzo istroši. Pored toga treba obratiti pažnju na širinu saobraćajnica. U slučaju dvosmjernog saobraćaja, širina trake ne smije biti manja od 3 m a u slučaju jednosmjernog saobraćaja 1,5 m. Preporučuje se ostavljanje proširenja pored staze zbog vanrednog zaustavljanja viljuškara i za manipulativni prostor u krivinama. Pored ovih staza treba ostaviti trotoare za kretanje pješaka i to u širini od najmanje 0,5 m.

Za ulazak vozila u hale i druge prostorije mora se ostaviti ulaz odgovarajućih dimenzija. Pri tome širina ulaza ne smije biti manja od 2 m a visina 2,3 m. Ovi zahtjevi odnose na viljuškare prosječnog dometa a kada su u pitanju vozila i mašine drugih tj većih gabarita, onda se i dimenzije ulaza podešavaju prema potrebi.

Pri vožnji viljuškara na vanjskim utovarnim rampama često postoji rizik od pada viljuškara sa rampe. Kako bi se ovaj rizik smanjio, ivice rampe treba označiti žutom fluorescentnom bojom ili kombinacijom žuto-crne boje po dijagonalama. Postoji i drugo bolje rješenje a to je postavljanje barijere u vidu šine osim u dijelu prilaska kamiona rampi radi utovara. Unutar hala, viljuškarima treba ograničiti brzinu na 5 km/h a na otvorenom na 10 km/h.

Na oštrim uglovima saobraćajnica, treba postaviti konveksna (ugaona) ogledala kako bi se povećala preglednost. Sobraćajnice pod nagibom većim od 5 % treba da su šire, ojačane protukliznim elementom te zaštićene od padavina posebno zimi. Nagib terena ne smije biti veći od 30%. Mjesta sa velikom prometom viljuškara treba označiti sa dovoljnim brojem sigurnosnih znakova a po potrebi postavlja se i svjetleća signalizacija. Vozila sa SUS motorima tokom rada proizvode ugljen-monoksid. Posebnu opasnost predstavlja korištenje viljuškara na dizel gorivo unutar hala te ovakav rad treba zabraniti.

Kod skladištenja u zatvorenim magacinima, glavni prolaz mora biti u širini od najmanje 2,5 m.


 

Održavanje viljuškara

Održavanje viljuškara na ispravan način, jedan je od bitnih faktora koji utiču na stepen sigurnosti pri korištenju viljuškara. Da bi se održavanje vršilo pravilno, potrebno je pravilno podijeliti odgovornosti i obaveze te uspostaviti kontrolu održavanja vozila. Čak lista daje nam određene informacije u ovom smislu a o samim ček listama i njihovom sadržaju bit će riječi u narednom poglavlju.

Osnovne faze održavanja viljuškara mogu se podijeliti na sljedeći način:

 • Svakodnevno održavanje;

 • Podmazivanje;

 • Periodična kontrola i

 • Remonti.

U fazu svakodnevnog održavanja spadaju osnovne svakodnevne aktivnosti brige o stanju vozila. One uključuju ispravno korištenje vozila, zamjen aguma, sijalica, pranje vozila, točenje goriva, zamjena priključaka i slično

Podmazivanje se vrši povremeno i po potrebi.

Periodična kontrola predstavlja provjeru opšteg stanja viljuškara uključujući provjeru signalnih elemenata, kočionog sistema, retrovizori, curenje tečnosti, lanac za dizanje, teleskop, vilice, pristup, svjetla i slično. U prve dvije faze održavanja najviše učestvuje sam viljuškarista, dok se u trećoj fazi uključuju druga stručna lica poput auto mehaničara, auto električara i lica iz stručne stlužbe zaštite na radu.

Četvrtu fazu u potpunosti provodi servis, odnosno stručna i ovlaštena lica za ovu oblast.

Sva ova održavanja treba jasno precizirati, navesti rokove pregleda te imenovati odgovorne osobe za pojedine faze održavanja kako bi se izbjegle zabune. Ovlaštenja i odgovornosti daje poslodavac pri čemu vodi računa o stručnoj osposobljenosti i znanju pojednih radnika.

Opšte napomene tokom održavanja viljuškara:

 • Ne vrši popravke vozila u Ex zonama,

 • U prostoru za popravke koji je pri tom zatvoren ili sa slabom ventilacijom, treba obezbjediti odvođenje izduvnih plinova van prostorije,

 • Ne korostiti zapaljive razrjeđivače za čišćenje vozila,

 • Ne zavlači se ispod vozila ako je ispod vozila postavljena hidraulična dizalica, klada i slično. Najbolje je koristiti kanal za popravke,

 • Prilikom popravki na elektro instalacijama potrebno je odpojiti akumulator prije popravke. Ukloniti ključeve iz vozila.


   

Ček lista viljuškara

Svako sredstvo rada prije početka korištenja mora se pregledati pa tako i viljuškar. Pregled sačinjava vizuelni dio i radni pregled. Pregled vrši rukovalac viljuškarem prije svake smjene odnosno prije početka korištenja viljuškara. Ček lista se sačinjava od strane poslodavca pri čemu sadržaj ček liste treba uskladiti sa preporukama proizvođača viljuškara kao i iskustva, dalje treba uzeti u obzir vrstu odnosno tip viljuškara. Ček listom poslodavac obavezuje radnika da izvrši pregled o čemu kasnije ostaje pisani trag. Viljuškarista popunjava ček listu prije smjene i ostavlja na dogovoreno mjesto ili predaje neposrednom predpostavljenom. U suštini jedna ček lista može da izgleda ovako:

 

Serijski broj viljuškara:......................................................

Ime viljuškariste:..............................................................

Stanje na brojaču pređenih kilometara:..........................Datum:.......................................

VIZUELNI PREGLED

 

Gume su u dobrom stanju, nema tragova pretjerane istrošenosti, napuknuće i gume su dobro naduvane

 

Viljuška i teleskop nisu iskrivljeni niti napukli. U teleskopu nema stranih predmeta. Vilice su korektno pozicionirane

 

Zaštitni krov je u dobrom stanju. Nema vidljiv oštećenja, napuknuća i slično

 

Nema curenja tečnosti niti ulja ispod viljuškara

 

Pločica sa tehničkim podacima je na mjestu, neoštećena kao i pločica nosivosti

 

Točkovi su u ispravnom stanju, nema iskrivljenja, šarafi su na mjestu

 

Signalni i svjetlosni elementi su ispravni, bez oštećenja

 

Provjera stanja specijalnih priključaka (ako postoje)

 

Provjera kablova i baterije kod električnih viljuškara

 

Provjera stanja plinske boce kod viljuškara na gas, provjera stanja crijeva, priključaka

 

Ogledala su ispravna

 

Volan, prilaz, komande i komandne papuče su čiste i ispravne

 

RADNI PREGLED

 

Sjedište je ispravno, podešeno i bez nekontrolisanog pomjeranja

 

Sigurnosni pojas je na mjestu i ispravan

 

Zvučna svirena radi

 

Kočnice su ispravne

 

Hidraulika funkcioniše besprijekorno

 

Motor radi bez problema, instrument tabla pokazuje normalne parametre

 

Sva svjetla funkcionišu

 

Komandne papuče funkcionišu besprijekorno

 

Upravljački sistem funkcioniše besprijekorno

 

Zvučno upozorenje kod vožnje nazad funkcioniše

 

Nema prekomjernih izduvnih gasova, pojave dima, varnica i plamena

 

Napomene:

 

 


 

Test za viljuškaristu

Peridočno je potrebno provjeravati znanje viljuškariste. Test treba da sadrže pitanja koja se odnose na:

 • Način rada tj.upravljanje vozilom, tipovi viljuškara, upozorenja i mjere opreza;

 • Razlika između viljuškara i automobila;

 • Kontrolni uređaji na vozilu i instrumenti, njihove pozicije i način rada;

 • Vrste pogonskog motora i njegove karakteristike;

 • Način upravljanja, volan vozila;

 • Vidno polje viljuškara;

 • Viljuška i način njenog podešavanja te njena ograničenja;

 • Kapacitet viljuškara;

 • Stabilnost viljuškara i način određivnja tačke težišta;

 • Provjera vozila prije korištenja i način održavanja vozila;

 • Punjenje goriva ili baterije;

 • Ograničenja viljuškara u radu

 • Druge radne aktivnosti

Drugi dio testa:

 

 • Radni prostor u kojem će se viljuškar koristiti i njegova ograničenja;

 • Vrste materijala koji se prenosi i način prenosa radi uspostave stabilnosti tereta i vozila;

 • Način utovara, prenosa i istovara tereta;

 • Vožnja na nagibima;

 • Pješaci u zoni rada viljuškara;

 • Opasne lokacije na kojima će viljuškar raditi;

 • Utovarne rampe i rad na njima, način utovara u kamion;

 • Rad u zatvorenim prostorijama sa akcentom na opasnosti od trovanja ugljen-monoksidom, ventilacija;

 • Druge potencijalne opasnosti u zoni rada viljuškara;

 • Pokazna vježba korištenja viljuškara;

 • Promjene u radnoj zoni koje mogu uticati na bezbjednost na primjer, otvori u podu, novi pristupni putevi, nove zone kretanja viljuškara, nove utovarne zone, druga vrsta tereta i ambalaže;

 • Obaveze viljuškariste u pogledu održavanja i pregleda vozila;

 • Odnos i rad sa pomoćnim radnicima (signalisti, radnici koji natiču i postavljaju teret na vilice viljuškara i slično, zabrana prevoza ljudi itd.)